Підвищення кваліфікації

Нормативно-правові документи

  • Типове положення про атестацію педагогічних працівників

Орієнтовний план 2021

…….

……..

Річний план 2021

………

……..