Спеціалізація – французька мова

Школа має широкі міжнародні зв’язки з навчальними закладами, міжнародними громадськими організаціями, дипломатичними представництвами.

12 листопада 2009 року була укладена угода про співпрацю з коледжем де Голль-Антоніоз м. Ле Борд (Франція). Мета цієї угоди: молодіжний обмін учнями, підтримка та розвиток міжнародних партнерських стосунків між навчальними закладами, удосконалення мовленнєвої практики. Кожного року старшокласники від’їжджають до Міжнародного молодіжного табору «Марпен» м. Тюсон, де відпочивають та працюють разом зі своїми однолітками. Багато заходів проводиться спільно І Посольством Франції в Україні, тісно співпрацює з Французьким Культурним центром.

Учні та вчителі школи приймають активну участь у таких навчально-освітніх проектах: «Літо без кордонів», «Світ без кордонів» (який стартував 10 грудня 2009 року) під егідою Молодіжної організації AIESEC), «Різні країни – різні культури» Швеція, м.Тьєри. Б школі працює Євро клуб «Марпен». Учасники Євроклубу беруть активну участь у «Святах чигання», днях Франкофонії, зустрічах з письменниками, поетами, мовознавцями, представниками видавництв Франції, науковцями. Переглядають фільми французькою мовою, в рамках проекту «Вечори французького кіно». Школярі листуються зі своїми ровесниками у Франції, Канаді, Великобританії.

10 учнів та вчитель французької мови Коваленко І.В. французької мови відвідали з 13 травня по 01 червня 2009 року коледж де Голль-Антоніоз м. Ле Борд (Франція) в рамках існуючої угоди між навчальними закладами. Мета поїздки – молодіжний обмін учнями, підтримка та розвиток міжнародних партнерських стосунків між навчальними закладами, удосконалення мовленнєвої практики. Під час перебування за кордоном діти мали можливість відвідувати навчальні та виховні заходи коледжу, спілкуватися зі своїми однолітками, взяли участь в культурно-масових заходах, ознайомилися з історією, культурою та традиціями країни.

Вчителі кафедри намагаються створити такі умови, щоб дитина оволоділа не тільки глибокими знаннями; ознайомилась з історією, культурою, національним менталітетом країни, мова якої вивчається, її внеском у розвиток нашої цивілізації, але й отримала можливість виявити свої здібності, свій талант. У складі кафедри іноземних мов працює 21 вчитель. З з них – 3 старших вчителя, 5 вчителів вищої категорії та 4 вчителя І категорії. Методичне об’єднання вчителів працює над темою:”Комунікативна спрямованість, наступність, особиста творчисть під час навчального процесу”; розглядає важливі питання, а саме:

  • вдосконалення методів навчання всім видам мовної діяльності;
  • ефективне, раціональне запровадження теле-, відеоуроків, створення аудіо- та відеотек;
  • ефективне використання наочності, дидактичного матеріалу.

Досвідчені вчителі розробляють методику викладання спеціализованих курсів “Країнознавство”, “Література Франції”.

Всі заходи спрямовані на активізацію вивчення іноземних мов, пробудження почуття зацікав-леності, виховання в учнів любові до предмету. Вчителями кафедри зібрано та систематизовано багато методичних розробок уроків, сценаріїю позашкільних заходів. Ця робота приносить значну користь не тільки школярам, але й сприяє самооствіті, творчому зраостанню вчителів.

У цій системі особливе місце займає позакласна робота: працює Театр франц. мови; на базі вже створених відеокласів збираються члени Клубу любителів французького кіно. Були проведені зустрічі учнів з директором Французького Культурного центру Бенуа Вітс в приміщенні Державної бібліотеки ім. Ванди Василевської з приводу презентації приватної колекції видань казок Шарля Перро. Діти брали участь в огляді та обговоренні експозиції дитячих малюнків, присвячених Науками франц. письменників. На цій зустрічі учні 6-А класу (вчитель французької мови Чехович О.Г) показали присутнім спектакль “Попелюшка” французькою мовою. Вони продемонстрували свої знання мови в процесі вікторини, яку проводив план Бенуа Віте.

Найважливіші питання сучасності обговорювались на засіданнях круглого столу учнів 9-11 класів: “Тероризм у сучасному світі”, “Проблеми молоді та шляхи їх подолання”, “Батьки та діти”. На ці засідання запрошувались співробітники Франц. Культурного Центру, для яких франц. мова є рідною. Відбувалась зустріч старшокласників з аспірантом Ніколя Мандріє за темою: “Дозвілля франц. та української молоді”. Перегляд вистав молодіжних театрів, фільмів франц. мовою та їх обговорення, спрямоване на подальше глибоке вивчення іноземних мов.

Цій же меті була присвячена участь старшокласників у Днях Франкофонії, організованих Франц. Культурним Центром.

Цілий день діти перебували у франкомовному середовищі, спілкувались лише франц. мовою, детально ознайомились з роботою ФКЦ, відвідали франц. фірму, посольство Франції в Україні. Школярі отримали велике задоволення від цього заходу і мають намір систематично брати учась у подібних днях.

У школі працює клуб інтернаціональної дружби. Учні листуються з дітьми Франції, Італії Іспанії, Бельгії, Болгарії. Під час канікул деякі учні перебувають на відпочинку у сім’ях дітей, з якими вони листуються. Встановлені зв’язки з учнями коледжу м. Макон.

Одним з напрямків діяльності метод об’єднання вчителів іноземних мов є підтримка дитячої творчості: організація конкурсів, свят, виставок з усіх видів мистецтва.

Кожного року проводяться конкурси письмових робіт, художнього перекладу (приклади дитячих робіт додаються). Заслоговують уваги роботи деяких учнів, які створили переклад рідною мовою віршів П.Ронсара. Але підсумковим заходом сумлінною праці вчителів та учнів є щорічний тиждень французької мови – фестиваль французької культури.

Ефективність запропонованої системи роботи доведена на практиці. Випускники спеціалізованих класів успішно складають іспити з іноземних мов до вищих навчальних закладів. Багато випускників вчаться на факультетах іноземних мов вищих учбових закладах м. Києва та України.Всі наведені заходи та багато інших направлені на розвиток творчого потенціалу людини, на вдосконалення навчально-виховного процесу. Це, в свою чергу, вимагає глибокого володіння методичною технологією, вмінням прогнозувати в деталях діяльність кожного учня, високої психологічної компетенції та постійного вдосконалення професійного рівня.